Miło nam poinformować, że nasza uczelnia rozpoczęła współpracę z najlepszym prywatnym uniwersytetem technicznym z Tajwanu – Chaoyang University of Technology (CYUT). Pod dokumentem porozumienia podpisy złożyli JM Rektor WSKiZ dr Barbara Laskowska i Rektor/Prezydent CYUT prof. Tao-Ming Cheng. Cele współpracy obejmują rozwój naukowy i akademicki poprzez uruchomienie wspólnych projektów badawczych, obustronne wizyty pracowników naukowych, wymianę studentów i absolwentów oraz organizację konferencji i warsztatów.

Założony w 1994 roku Uniwersytet Techniczny Chaoyang to prywatna uczelnia wyższa zlokalizowana na przedmieściach Tajczung, drugiego co do wielkości miasta Tajwanu. Jest to duży ośrodek kształcący jednocześnie ponad 20 tysięcy studentów. Uczelnia przyznaje stopnie licencjata, magistra oraz doktora w kilku dziedzinach nauki. Doskonała kadra akademicka wykształcona w USA, rozbudowana infrastruktura oraz zaplecze naukowe, jak i restrykcyjna polityka dotycząca egzaminów wstępnych gwarantują najwyższą jakość nauczania.

Nawiązanie współpracy z tak znakomitym ośrodkiem otwiera nowe perspektywy zarówno dla naszych studentów jak i kadry naukowej. Będziemy informować na bieżąco o konkretnych inicjatywach podjętych w ramach podpisanego porozumienia.

Zdjęcia ilustrują moment podpisania porozumienia przez pełnomocnika WSKiZ prof. Mirosława Skibniewskiego (w imieniu JM Pani Rektor Barbary Laskowskiej) i Prorektora CYUT ds. Wspołpracy z Zagranicą prof. Wen-der Yu (w imieniu rektora/prezydenta CYUT prof. Tao-Ming Cheng'a.

  • podpisanie prozumienia

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula