Program Leonardo da Vinci

W związku ze zmianą struktury programów szkoleniowych Unii Europejskiej dokonaną w 2007 r. praktyki zagraniczne dla studentów oferowane są obecnie w programie LLP-Erasmus. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie mają zatem charakter archiwalny.

W latach 2004-2008 WSKiZ była promotorem trzech projektów zagranicznych staży studenckich w programie Leonardo da Vinci:

  1. Projekt nr PL/03/A/Plb/174258: "Staże dla studentów kierunków inżynierskich w firmach zrzeszonych w Związku Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech" realizowany od 31.03.2004 do 31.05.2005 r. Celem tego projektu było zwiększenie szans polskich studentów kierunków inżynierskich na rynku pracy, w kraju i za granicą. Długość stażu wynosiła 3 miesiące.
  2. Projekt nr PL/04/A/Plb/174151: "Staże studentów WSKiZ w firmach hiszpańskich – integracja studentów z rynkiem pracy UE", realizowany w okresie 01.08.2004. do 31.05.2006 r. Celem tego projektu było przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności młodym ludziom przygotowującym się do wejścia na rynek pracy; partnerem pośredniczącym w tym projekcie była szkoła Columbus IBS z Saragossy. Staż studencki w ramach tego projektu trwał 12 miesięcy.
  3. Projekt nr PL/06/A/Plb/174174: "Droga do kariery – staż w europejskich firmach" realizowany w okresie 15.08.2006. do 31.05.2008 r. Celem tego projektu było umożliwienie beneficjentom zdobycia doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką w faktycznie istniejącej rzeczywistości biznesowej. Staże w ramach tego projektu odbywały się w Hiszpanii, a czas trwania każdego z nich wynosił maksymalnie 52 tygodnie. Partnerem pośredniczącym w tym projekcie była ponownie IBS Columbus.

© 2022 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo