Wyjazdy dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że pracownicy WSKiZ mogą realizować wyjazdy zagraniczne w następujący sposób:

 • w ramach programu Erasmus+,
 • w ramach pozostałych umów międzyuczelnianych.

Erasmus+

Pracownicy WSKiZ mogą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+:

 1. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (działanie STA).

  Uczelnie, do których możliwe są takie wyjazdy to:

  • Technological Education Institute of Peloponnese w Kalamacie (Grecja) – dla nauczycieli kierunków: Informatyka, Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Więcej informacji o uczelni http://www.teikal.gr.
  • Universidad de Jaén w Jaén (Hiszpania) – dla nauczycieli kierunków: Informatyka, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Więcej informacji o uczelni http://www.ujaen.es.

  Nauczyciel akademicki, wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć w uczelni partnerskiej za granicą w ramach Erasmus+, przed wyjazdem uzgadnia z uczelnią goszczącą indywidualny program pracy (pdfIndividual Teaching Programme66.69 KB). W czasie pobytu w uczelni goszczącej nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin lekcyjnych zajęć dla studentów. Pobyt za granicą może trwać od 2 dni do 6 tygodni. Z nauczycielem wyjeżdżającym za granicę zostanie podpisana umowa. Po powrocie, w celu rozliczenia wyjazdu, nauczyciel jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie z uczelni goszczącej potwierdzające realizację założonego planu pracy oraz wypełnić ankietę stypendysty w formie on-line.

  pdfZasady kwalifikacji nauczycieli zagranicznych na wyjazdy w ramach LLP-Erasmus w 2012/1385.14 KB.

  pdfZasady kwalifikacji nauczycieli zagranicznych na wyjazdy w ramach LLP-Erasmus w 2013/1485.13 KB.

 2. W celu odbycia szkolenia za granicą (działanie STT).

  Wyjazdy w celu szkolenia za granicą w ramach Erasmus+ mogą realizować wszyscy pracownicy WSKiZ, zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracji!

  Szkolenie odbywać się może w instytucjach na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii (FYROM), Norwegii i Turcji (mogą to być min. przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub uczelnie).
  Przed wyjazdem pracownik i instytucja goszcząca przygotowują indywidualny plan pracy (pdfIndividual Work Programme74.98 KB). Szkolenie powinno trwać od 2 dni do 6 tygodni.

  Z pracownikiem wyjeżdżającym za granicę w ramach Erasmus+ podpisana zostanie umowa.

  Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe za granicę w ramach Erasmus+.

  Formularz zgłoszenia uczestnictwa pracownika w programie Erasmus.

Więcej informacji o programie Erasmus+ dostępne na stronie http://erasmusplus.org.plerasmusplus.

Zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu szkolenia za granicą w ramach Erasmus+.

Inne możliwości

W ramach podpisanych przez WSKiZ umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi pracownicy naukowi WSKiZ mają możliwość wyjazdów zagranicznych, celu prowadzenia zajęć bądź odbycia stażu naukowego, do:

 • Columbus International Business School (Saragossa, Hiszpania), http://www.columbusibs.com; wyjazdy dla specjalistów z dziedziny zarządzania,
 • Indiana University Purdue University Indianapolis (Indianapolis, IN, USA), http://www.engr.iupui.edu; wyjazdy dla specjalistów z dziedziny informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki komputerowej; wyjazdy odbywają się do Purdue School of Engineering and Technology działającej w kampusie IUPUI,
 • Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Hirizonte, MG, Brazylia), http://www.ufmg.br, wyjazdy dla specjalistów ze wszystkich kierunków oferowanych we WSKiZ.

© 2022 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo