Studia podyplomowe

Nazwa Studium PodyplomowegoLiczba godzin
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
260
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z językiem angielskim500
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym
420
Programowanie obrabiarek CNC200
Strategie zakupowe i sourcing   symbol Lucam117
Automotive Quality Expert   symbol Lucam130
Lean Sigma Academy   symbol Lucam117 (+26)
Menadżer jakości i bezpieczeństwa żywności   symbol Lucam130
Quality Excellence. Auditor wiodący ISO 9001   symbol Lucam117
Fundusze europejskie w Ochronie środowiska180
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy180
Kierownik Zespołu Projektowego180
Innowacyjne procesy wytwarzania180
Mediacje i negocjacje180
Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli)350
Bezpieczeństwo systemów informatycznych180
Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii180
Komunikacja społeczna w praktyce180
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi180
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem180
Zarządzanie ekologiczne180
Badania społeczne w praktyce – projekty badawcze i ich realizacja180
Zarządzanie Infrastrukturą IT180
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa180
Inwestycje kapitałowe180
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw180
Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym180

O studiach

Studia podyplomowe uzupełniają nowoczesną, praktyczną ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane są specjalności wybrane na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkoleniowych pracowników i firm. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów – wykładowców oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia cenione przez pracodawców.

Informacje podstawowe

 1. Studia podyplomowe trwają dwa semestry.
 2. Każdy Uczestnik Studium Podyplomowego otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych WSKiZ.
 3. Nasze atuty:
  • Ciekawa tematyka studiów.
  • Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcy i praktycy z biznesu.
  • Program studiów dostosowany do oczekiwań pracowników i firm.
  • Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów).
  • Własne zaplecze techniczne.
 4. pdfRegulamin studiów podyplomowych75.47 KB

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo