Automotive Quality Expert

logo LucamNajlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów poświęcony operacyjnym zagadnieniom związanym w zarządzaniem jakością w motoryzacji w Polsce. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży motoryzacyjnej – managerowie jakości i eksperci z branży automotive. Cztery komplementarne bloki tematyczne zapewniają przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem systemowym (ISO/TS, VDA 6.3), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży automotive. Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Cel studiów

Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.

Adresaci

Oferta studiów przeznaczona jest dla osób pracujących w:

 • branży samochodowej lub pokrewnej,
 • firmach będących dostawcą dla branży samochodowej.

Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive. Stąd też oferta kierunku adresowana jest do pracowników lub potencjalnych pracowników różnej wielkości firm działających bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

Korzyści dla firmy

 • Nabycie przez pracownika kompetencji do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.
 • Pracownik będzie potrafił rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi specyficznych dla branży motoryzacyjnej, opisanych w podręcznikach AIAG i innych takich jak QRQC.
 • Wykorzystanie najlepszych praktyk z branży automotive w swojej organizacji.

Certyfikaty

Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, każdy student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
 • Certyfikat "Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji ISO/TS 16949:2009" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
 • Certyfikat "Auditor procesu wg. VDA 6.3" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Ważne informacje

 • Liczba semestrów: 2
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba stacjonarnych godzin zegarowych: 130
 • Zajęcia: sobota, niedziela 900 – 1530
 • Zasady zaliczenia: test zaliczeniowy
 • Koszt: 5650 zł

Program

 1. Podręcznik AIAG
  • APQP - Zaawansowane planowanie jakości procesu
  • PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji
  • FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad
  • SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
  • MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
 2. Zarządzanie procesem i systemem
  • Zarządzanie systemowe w branży automotive
  • Wymagania ISO/TS 16949
  • Audit procesu wg. VDA 6.3
  • Rola auditora i pełnomocnika w organizacji
  • Komunikacja w procesie auditu
 3. Narzędzia zarządzania w branży automotive
  • Zakupy i sourcing w branży automotive
  • QRQC, FTA
  • Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie reklamacjami a rozwój relacji z klientem

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo