Lean Sigma Academy

logo LucamStudia podyplomowe Lean Sigma Academy to przedsięwzięcie łączące w sobie elementy tradycyjnych studiów podyplomowych (wykłady i ćwiczenia) z nowoczesną formułą szkoleniową (warsztaty i gry symulacyjne) oraz z działaniami optymalizacyjnymi w praktyce w ramach wizyt w przedsiębiorstwach.

Studia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnik mógł przełożyć wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń na działania optymalizacyjne w praktyce – m.in. podczas warsztatów i gier symulacyjnych realizowanych w ramach zajęć.

Współpracujemy z firmami-partnerami, u których w ramach zjazdów prowadzimy warsztaty optymalizacyjne. Planowane są cztery dni wizyt w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków Lean Manufacturing i Six Sigma. Trenerzy prowadzący zajęcia to m.in. Dyrektor ds. Jakości, Black Belt Six Sigma, kierownik ds. Lean Manufacturing.

Cel studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych Lean Sigma Academy:

 • zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu Lean Management i Six Sigma,
 • wykształcą postawy i umiejętności przydatne w codziennej pracy,
 • będą mieć możliwość wizyt w partnerskich zakładach produkcyjnych.

Adresaci

 • Osoby zarządzające firmami.
 • Pracownicy organizujący i zarządzający produkcją.
 • Specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie zmian w organizacji.
 • Specjaliści ds. planowania, rozwoju, continuous improvement.
 • Pracownicy służb utrzymania ruchu.
 • Konsultanci, trenerzy, specjaliści z obszarów zarządzania jakością.
 • Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich poszukujący możliwości poszerzenia wiedzy.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Lean Management i Six Sigma.

Korzyści dla firmy

 • W ramach zajęć pracownik ma szansę zrealizować projekt, który może przynieść firmie realne zyski związane z oszczędnością czasu, pieniędzy, miejsca oraz poprawą satysfakcji klienta.
 • Praktyczne warsztaty w ramach wizyt w przedsiębiorstwach (analiza przepływu, SMED).
 • Transfer najlepszych praktyk z odwiedzonych organizacji.

Certyfikaty

Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, każdy student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma- poziom Green Belt" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM).

Studenci, którzy obronią projekt końcowy otrzymują dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i niemieckim). Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Ważne informacje

 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 11
 • Liczba stacjonarnych godzin zegarowych: 117 (plus 26 godzin poza Uczelnią)
 • Zajęcia: sobota, niedziela 900 – 1530 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)
 • Zasady zaliczenia: test zaliczeniowy. W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt – przygotowanie projektu optymalizacyjnego.
 • Koszt: 5650 zł

Program

 1. Lean Management
  • Wprowadzenie do Lean Management
  • Kaizen i Poka Yoke
  • Metoda 5S
  • Standaryzacja pracy
  • Just in Time i Kanban
  • Value Stream Mapping
  • TPM
 2. Six Sigma
  • Six Sigma – faza Define
  • Six Sigma – faza Measure
  • Six Sigma – faza Analyse i DOE
  • Six Sigma – faza Improve i Minitab
  • Six Sigma – faza Control
  • Six Sigma – analiza i interpretacja case studies
 3. Optymalizacja w praktyce
  • Analiza przepływu – wizyta w przedsiębiorstwie
  • SMED – wizyta w przedsiębiorstwie
 4. Warsztaty, gry symulacyjne
  • Lean Play – gra symulacyjna
  • Lean Tools Game
  • Value Stream Mapping – warsztaty
  • Warsztat SMED
  • Warsztat Hoshin – straty na linii produkcyjnej

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo