Quality Excellence. Auditor wiodący ISO 9001

logo LucamStudia podyplomowe nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 9001:2015. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania systemu. Wykładowcy – auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takich jak BSC czy Mapowanie Strumienia Wartości.

Dodatkowo każdy słuchacz studiów będzie miał zapewnione spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska, nadanie kodów auitorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i późniejszej ewentualnej pracy w charakterze auditora SwissCert.

Cel studiów

Uczestnik studiów poszerzy wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i budowania systemu zarządzania jakością o zagadnienia związane z:

 • analizą ryzyka,
 • Strategiczną Kartą Wyników (BSC – Balanced Scorecard),
 • Lean Management i mapowaniem strumienia wartości,
 • mapowaniem procesów,
 • metodami, narzędziami i technikami rozwiązywania problemów,
 • komunikacją w procesie auditu,
 • czyli narzędziami, którymi posługuje się nowoczesny manager.

Adresaci

 • Pełnomocnicy (przedstawiciele kierownictwa) ds. systemu zarządzania jakością.
 • Managerowie jakości.
 • Kierownicy działów jakości.
 • Auditorzy wiodący.
 • Auditorzy wewnętrzni.
 • Pracownicy działów jakości.
 • Pracownicy działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych.
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania.
 • Osob przeprowadzające audyty systemów zarządzania.
 • Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania.
 • Osoby tworzące dokumentację systemową.
 • Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania.

Korzyści dla firmy

 • Kompleksowe wyspecjalizowanie pracownika w zakresie zarządzania systemem jakości w organizacji.
 • Świadome przygotowanie firmy do auditu certyfikującego, dzięki kompetentnej kadrze.
 • Nabycie przez pracownika umiejętności, dzięki którym będzie potrafił ożywić istniejący w firmie system zarządzania, aby nikt nie uznał go za zbędny.

Certyfikaty

Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, każdy student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania,
 • certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM).

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Ważne informacje

 • Liczba semestrów: 2
 • Liczba zjazdów: 9/10
 • Liczba stacjonarnych godzin zegarowych: 117
 • Zajęcia: sobota, niedziela 900 – 1530
 • Zasady zaliczenia: test zaliczeniowy.
 • Koszt: 4750 zł

Program

 1. Zarządzanie systemowe
  • Mapowanie procesów w systemach zarządzania
  • Analiza ryzyka w systemach zarządzania
  • Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania
  • Branżowe systemy zarządzania i ich integracja
 2. Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania
  • Lean Management i Problem Solving
  • Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
  • Koszty jakości w systemach zarządzania
 3. Auditor Wiodący ISO 9001
  • Audyt w systemie zarządzania jakością
  • Audyt w systemie zarządzania jakością – warsztaty
 4. Pełnomocnik ISO 9001
  • Projektowanie systemu zarządzania
  • Zarządzanie systemem
 5. Warsztaty i case studies
  • Komunikacja w procesie audytu
  • Gra symulacyjna – Management System Play

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo