Strategie zakupowe i sourcing

logo LucamProgram studiów obejmuje szerokie spectrum strategii i narzędzi wykorzystywanych przez osoby zajmujące się zakupami i sourcingiem w przedsiębiorstwie, a także zagadnienia związane z psychologią zakupów. Największym atutem studiów jest rozszerzenie ich zakresu na kompetencje miękkie przydatne w pracy zakupowca oraz na przedmioty specjalistyczne takie jak grupy zakupowe czy praca z dostawcami.

Cel studiów

 • Poszerzenie oraz uzupełnienie wiedzy w konfrontacji z praktykami polskiego i międzynarodowego biznesu,
 • nauka od najlepszych specjalistów na rynku.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • wszystkich osób, które pracują bądź planują rozpocząć pracę w działach zajmujących się zakupami i sourcingiem,
 • pracowników działów finansowych i prawnych,
 • wszystkich osób, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się zakupami, w tym osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie auditów i rozwój dostawców.

Studia to także forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy słuchaczami studiów.

Korzyści dla firmy

 • Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników pełniących role zakupowców w firmie.
 • Dział zakupów zorganizowany wg nowoczesnych i skutecznych praktyk.
 • Nabycie podstaw do zbudowania właściwej dla firmy strategii zakupów.
 • Efektywne budowanie relacji z dostawcami.
 • Skuteczne prowadzenie procesów negocjacji przekładających się na oszczędność dla organizacji.
 • Efektywne zarządzanie reklamacjami.
 • Przeszkolenie pracownika z zakresu kompetencji miękkich.
 • Transfer najlepszych praktyk polskiego i międzynarodowego biznesu.

Certyfikaty

Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, każdy student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu,
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Audit procesu" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Strategie zakupowe i sourcing" (LUQAM).

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Ważne informacje

 • Liczba semestrów: 2
 • Liczba zjazdów: 9
 • Liczba stacjonarnych godzin zegarowych: 117
 • Zajęcia: sobota, niedziela 900 – 1530
 • Zasady zaliczenia: test zaliczeniowy
 • Koszt: 5650 zł

Program

 1. Praca zakupowca
  • Organizacja działu zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  • Strategie zakupowe i sourcing
  • Prawne aspekty zakupów
  • Narzędzia zakupowca
  • Zarządzanie reklamacjami a rozwój relacji z klientem
  • Organizacja grup zakupowych
 2. Relacje z dostawcą
  • Jakość w zakupach i audyt dostawcy
  • Ocena finansowa dostawcy
 3. Kompetencje miękkie
  • Negocjacje w zakupach
  • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
 4. Gry symulacyjne
  • Cost breakdown – kosztorys zakupowca
  • Od push do pull – symulacja

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo