Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie

O kierunku

Jest to kierunek stabilny. Specjaliści z tego obszaru potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Absolwent tego kierunku potrafi zaprojektować procesy produkcyjne, określić ilość urządzeń, dobrać urządzenia, dobrać parametry urządzeń CNC, określić wielkość serii produkcyjnych. Zaprojektuje harmonogram produkcji. Określi zapasy magazynowe i produkcji w toku. Umie zaprojektować rozruch produkcji seryjnej. Zna procesy pomocnicze. Dostaje wsparcie ekonomiczne: zna rachunek kosztów, układy kalkulacyjne i wreszcie potrafi zarządzać wydziałem i całym przedsiębiorstwem. Zna zasady i metody zarządzania projektami.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania otworzyła kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w roku 2004. Posiadamy wyjątkową ofertę wśród uczelni niepublicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów zyskasz teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, poszukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności. Dbamy, aby nasi studenci mieli możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. TUV (TUV Akademia Polska należy do koncernu TUV RHEINLAND GROUP – światowego lidera certyfikacji systemów i wyrobów, a także usług szkoleniowych).

Okres trwania studiów – w semestrach:

 • stacjonarne: 7
 • niestacjonarne: 8

Specjalności

Inżynier nowych uruchomień ruchu

Specjalista z tego zakresu jest pożądany zwłaszcza w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Dobiera urządzenia, określa sposób organizacji, podaje wielkość serii, rytm serii, czas wykonywania serii. Potrafi określić liczbę pracowników. Umie dokonać rozruchu każdej produkcji.

Specjalista optymalizacji produkcji

Znajomość procesów i ich optymalizacja jest pożądana w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki niej przedsiębiorstwa wygrywają walkę konkurencyjną. Są przedsiębiorstwa produkujące ponad 15000 różnych pozycji asortymentowych. Optymalizacja dotyczy wyboru tych pozycji, ale także sposobów i metod wytwarzania, doboru narzędzi do produkcji oraz pracowników.

Inżynier produkcji

Specjalista ten zapewnia ciągłość utrzymania ruchu. Cechuje go odporność na stres oraz szybkie podejmowanie decyzji i oczywiście duża wiedza z zakresu procesów produkcyjnych. Eksploatacja urządzeń, gospodarka remontowa, konserwacja – to pozwala firmie pracować bez przestojów. O to zadba ten specjalista.

Ochrona środowiska w systemach produkcyjnych

Coraz częściej poszukiwani specjaliści. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnością potrafią zadbać o pozytywny wizerunek firmy. Dzięki nim organizacja wprowadza alternatywne źródła energii elektrycznej (np. fotowoltaika, energia wiatrowa) oraz cieplnej (np. pompy ciepła). Gospodarka odpadami prowadzona jest w dbałości o środowisko.

Kwalifikacje zawodowe

Studenci uczestniczyć będą w programie uzyskania potwierdzonych kwalifikacji zawodowych. Kursy kwalifikacyjne prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zostaną zaliczone studentom jako umiejętności nabyte przez Komisję Uczelnianą. Każdy student WSKiZ uzyska dzięki temu potwierdzone kwalifikacje zawodowe, co jest rozwiązaniem unikalnym i niespotykanym na innych wielkopolskich uczelniach!

Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będą uczestniczyć w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (100 godz.)
 • M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (423 godz.)

Nasze atuty

 • Mamy starannie dobraną kadrę wykładowców z wieloletnim stażem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
 • Posiadamy dobrze wyposażone laboratoria oraz zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania graficznego.
 • Nasi studenci odbywają praktyki studenckie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • U nas ponad 50% zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia.
 • Mamy atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie wiedzy technicznej i ekonomicznej.
 • Kształcimy specjalistów – inżynierów niezbędnych w przedsiębiorstwach.

Program studiów

Znaczna część zajęć realizowana jest w specjalistycznych laboratoriach technologicznych i komputerowych (technologia produkcji, materiałoznawstwo, miernictwo warsztatowe, wytrzymałość materiałów, informatyka i inne). Koncentrujemy się na problemach zarządzania procesami produkcji, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów, czy systemów zarządzania.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Nasi absolwenci na rynku pracy znajdują zatrudnienie w takich obszarach jak: nowoczesne zakłady przemysłowe, zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, zarządzanie jakością, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w działach logistycznych, handlowych, dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżera ds. zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją, bezpieczeństwem pracy, analityka BHP.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w praktyce

Mamy dobrze wyposażone laboratoria inżynierskie (metrologia, elektrotechnika z elektroniką, fizyka, komputerowe, materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, chemia, badania nieniszczące, technologia produkcji). Organizujemy coroczne warsztaty z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzone przez wybitnych specjalistów z amerykańskiego uniwersytetu IUPUI.

W 2008 r. nasz zespół Koła Naukowego Zarządzanie – Ewolwenta, pod kierownictwem dra inż. Eugeniusza Neumanna, zajęli trzecie miejsce w Polsce, uczestnicząc w prestiżowym, międzynarodowym konkursie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global Management Challenge Poland 2008. W konkursie brała udział rekordowa liczba 371 zespołów studenckich oraz 70 zespołów menedżerskich. Reprezentowane były wszystkie wiodące uczelnie oraz najlepsze polskie przedsiębiorstwa.

Wśród firm przyjmujących studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na praktyki należy wymienić m.in.:

 • Steelpress Luboń Sp. z o.o.
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Gerdes MC Sp. z o.o.
 • Fresh Logistic Sp. z o.o. (Raben Group)
 • Solaris Bus & Coach S.A.
 • Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Nasza Uczelnia wraz z TÜV Akademia Polska organizują szkolenie "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004". Staramy się aby nasi studenci mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie systemów zarządzania oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Uzyskana wiedza umożliwi efektywne prowadzenie auditów, w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie działań korygujących.

Studia I stopnia - zapisz się już dziś!

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo