Dr María Teresa Martín Valdivia

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dr María Teresa Martín-Valdivia jest wykładowcą i naukowcem na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Jaén, w Hiszpanii (Universidad de Jaén), gdzie pracuje od 1995 r. Od roku 2000 jest członkiem grupy badawczej group SINAI (Sistemas INteligentes de Acceso a la Información – Intelligent Systems for Information Access, inteligentne systemy dostępu do informacji). Jej zainteresowania naukowe obejmują multimodalne przetwarzanie danych, uczenie maszyn, eksplorację tekstu oraz przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w zastosowaniach w biomedycynie i marketingu. Obecnie jej badania koncentrują się na analizie poglądów (ang. opinion mining, sentiment analysis) w sieciach społecznościowych. Dr Martín-Valdivia była wielokrotnie członkiem komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Ponadto uczestniczyła w ponad 30 krajowych projektach badawczych, kierując kilkoma z nich. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Pełni również obecnie funkcję skarbnika Hiszpańskiego Towarzystwa Przetwarzania Języka Naturalnego (SEPLN – Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural). Jest również jednym z redaktorów czasopisma naukowego Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language Processing).

María Teresa Martín-Valdivia is lecturer and researcher at the Computer Science Department of the University of Jaén. She has been teaching different courses at the University since 1995. She has been a member of the research group SINAI (Sistemas INteligentes de Acceso a la Información – Intelligent systems for information access) since 2000. Her scientific interests include multimodal information processing, machine learning, text mining and Natural Language Processing (NLP) applied to biomedicine and marketing. Currently her main focus of attention is related to multilingual opinion mining in the social web. She has been a member of programme committees of several international and national conferences. In addition, she has participated in more than 30 national research projects serving as lead researcher in some of them. She has been author of more than a hundred conference papers, journal papers, books and book chapters. PhD. Martín is the current treasurer of the Spanish Society of Natural Language Processing (SEPLN – Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural). She is editor of a number of issues of the journal Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language Processing). She has also been invited speaker at several conferences.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo