Projekty finansowane ze środków UE

UE

  • Projekt "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie), Działanie 9.6. "Upowszechnienie uczenia się dorosłych", poddziałanie 9.6.3. "Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji".

    Więcej informacji na http://doradztwo.wskiz.edu.

  • W ramach projektu "Adekwatne kwalifikacje", współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt i wynagrodzenie współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstały dwa nowe kierunki: "Automatyka i Robotyka" oraz "Ochrona środowiska".

    Więcej informacji na temat EFS można znaleźć na stronie http://efs.gov.pl.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo